Anmälan till Pilen kortkurs

Pilen kortkurs är ett billigare alternativ för skolor som har minst en lärare med Pilenutbildning och som behöver introducera fler. Kortkursen förutsätter att det på skolan finns en kollega som har gått en ordinarie Pilenkurs, t.ex. steg 1-3, och som vill åta sig uppdraget att vara Nyckelperson för dessa steg.

Efter kursen behöver "kortkursare" och Nyckelperson få tid till att diskutera teoretiska och metodiska frågor i Pilen, eftersom många moment saknas i Kortkursen. Mer information om kursen får du här.

Obs! Ange Nyckelpersonens namn och mailadress i meddelanderutan till Kundtjänst längst ned på sidan.

Målgrupp
Lärare med behörighet i svenska på skolor där minst en kollega i arbetslaget har gått en ordinarie Pilenkurs. Även lärare utan behörighet i svenska kan deltaga och får då ett s.k. "Lärarlagsintyg". Detta ger möjlighet att använda Pilen i lärarlaget men inte behörighet att få ett eget Pilenmaterial. Kontakta gärna Kundtjänst för mer information, tel. 0157-13123.

Övernattning i Katrineholm
Vill du ha övernattning i samband med en kurs i Katrineholm?
Du bokar själv men kan få tips på boende här.

Platser kvar Val*
Datum
Ort
Tid
Typ
Ingår
Pris
många 29 maj Lidingö ti 08.30 - 17.30
D
Lunch, fika 2300:-
många 24 sept. Katrineholm må 08.15 - 17.15
D
Lunch, fika 2300:-

* = obligatoriska uppgifter


Personuppgifter
Förnamn *
Efternamn *
Arbetstelefon *
Hemtelefon
Adress *
Postnr *
Ort *
E-postadress *
Personnr (6 siffror) *
LärarID (om du har)
D=Dagkurs
I kursavgiften ingår:
8 tim kurs, 1 lunch, 2 fika

Antal deltagare: 20
Alla priser exkl. 25 % moms
 
Utbildning, ange årtal*
Speciallärare Låg 4-9
Specialpedagog Mellan Tidigarelärare
Förskollärare 1-7 Senarelärare
Annan, vilken?
Behörighet att undervisa i svenska: Ja, skolår:
 
Nuvarande tjänst*
Grundskola Klassundervisning skolår
Ungdomsgymnasium Specialundervisning skolår
Vuxenundervisning Annan tjänst
 
Kost
Specialkost / allergi
 
Skola och fakturering
Skola *
Telefon *
Fax
Adress *
Postnr *
Ort *

Faktura skickas till:*
angiven skola
annan adress:

Typ av faktura:*
Snabb faktura, datum
Normal faktura
Fördröjd faktura, datum
      (tillägg 1% per månad)
Specialfaktura (t.ex. avbetalning eller annat, beskrivet i meddelanderutan)
 
Meddelande till kundtjänst
Beställare (om annan än ovanstående deltagare)

Anmälan är bindande men kursplatsen kan överlåtas till annan person på skolan (bytesavgift 300 kr). Kursavgiften faktureras i förväg.
 
Avgift vid återbud:
Senast 8 veckor före kurs: 500 kr
4-8 veckor före kurs: Halv kursavgift
Mindre än 4 veckor före kurs: Hel kursavgiftKlicka på Beställ, när du har fyllt i din anmälan.