Läromedel>Bågen>Bågen

Bågen

På bilden visas exempel ur Bågenpaketet.

Här visas de 93 lab. övningar som ingår.

Bågenpaket

Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva och är avsedd för förskoleklass / åk 1. Bågen är vetenskapligt förankrad och bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Bågen.

Bågen följer Lgr 2011 och övar bokstavsljud och form, avkodning, läsförståelse, ordkunskap, ordbildning och eget skrivande. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.

Varje elev arbetar på sin nivå och har ett protokoll där övningarna är märkta med svårighetsgrad och innehåll. Därmed kan nybörjare och läsare använda olika delar av samma läromedel. Bågen passar i både special- och klassundervisning. De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp.

Bågenpaketet innehåller lärarhandledning, laborativa övningar, arbetsblad, Bågenböcker (till 20 elever), Bågens Miniböcker (fri läsning) m.m. Dessutom ingår en prova-på licens under 1 år av Alfakungen. För en mer detaljerad lista, se Bågen innehåll.

Bågen ver. 2017 är skriven i nya Skolstil, som är luftigare och har krok på lilla L, vilket gör det lättare att skilja på stora I, lilla L och siffran 1. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.

Bågen kan användas av många elever i flera år. Om man använder Bågen i en klass och slår ut inköpet på 5 år blir kostnaden ca 41 kr/elev exkl. nya Bågenböcker som är det enda som förbrukas (ca 63 kr/elev).

Tips! För pedagoger finns en endagskurs som kombinerar teoretisk bakgrund med konkret metodik. Lärare som går Bågenkursen får för närvarande 10 % rabatt på Bågenpaketet vid beställning inom en vecka efter kurs. Rabatten justeras manuellt på fakturan.


 
Webbpris 7 400 kr
exkl. moms

Montering, Bågen


Bågenboken del 1-7 ver.2017, 20 sats


Bågenboken del 1-7 ver.2017, 10 sats


Bågenboken, komplettering valfri del


Bågen uppdateringssats


Bågenboken del 1-7, ver.2010, 20 sats


Bågenboken del 1-7, ver.2010, 10 sats


Bågenboken del 1-7, ver.2010, 5 sats


Bågens bildlåda


Bågens bildlåda, omonterad


Bågens bildlåda, extra underlägg


Bågens bildlåda, ordkort


Toobaloo


Bågen Lärarhandledning


Bågens labbok


Bokstavsblad pärmar


Bågens elevpärm (10st)


Bågens elevpärm (30 st)


Bokstavslåda


Trälåda till A5-böcker


Komplettering enstaka lab.ark (Bågen)


Komplettering enstaka arbetsblad (Bågen)


Plastlåda Bågen, 5-sats


Plastlåda Bågen, 10-sats

 

Vill du skriva ut denna sida?