Läromedel>Bågen>Bågen

Bågen

På bilden visas exempel ur Bågenpaketet.

Här visas de 93 lab. övningar som ingår.

Bågenpaket

Bågen är avsedd för förskoleklass / åk 1, när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Varje elev arbetar på sin nivå och har ett protokoll där övningarna är märkta med svårighetsgrad och innehåll. Därmed kan nybörjare och läsare använda olika delar av samma läromedel. Bågen passar i både special- och klassundervisning. De laborativa övningarna utförs ofta i par eller liten grupp.

Bågen följer Lgr 2011. Följande moment ingår: bokstavsljud och form, avkodning, läsförståelse, ordbildning, ordkunskap, meningsbyggnad, eget skrivande.

Bågen innehåller lärarhandledning, laborativa övningar, arbetsblad, Bågenböcker (till 20 elever), Miniböcker (fri läsning) m.m. Dessutom ingår en prova-på licens under 1 år av Alfakungen. För en mer detaljerad lista, se Bågen innehåll.

Bågen kan användas av många elever i flera år. Det enda som förbrukas är Bågenböckerna. Om man använder Bågen i en klass och slår ut inköpet på 5 år blir kostnaden ca 99 kr/elev inkl. nya Bågenböcker.

Till materialet hör en kursdag för läraren, se Metodikkurser.

Specialpedagogiska skolmyndigheten beviljade produktionsstöd till första upplagan som utgavs 2010.

Augusti 2017 utgavs en uppdaterad version med bl.a. nya Skolstil, som är mindre fet och där lilla L har en krok. Typsnittet liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.


 
Webbpris 7 400 kr
(Kurspris 6 700 kr)
exkl. moms

Montering, Bågen


Bågen uppdateringssats


Bågenboken del 1-7, 5 sats


Bågenboken del 1-7, 10 sats


Bågenboken del 1-7, 20 sats


Bågenboken, komplettering valfri del


Bågen lärarhandledning ver.2017


Labboken Bågen


Bokstavsblad pärmar


Elevpärm Bågen (10st)


Elevpärm Bågen (30 st)


Komplettering enstaka lab.ark (Bågen)


Komplettering enstaka arbetsblad (Bågen)

 

Vill du skriva ut denna sida?