Start

Välkommen till Alfamax Webbutik

Alfamax utvecklar och producerar material för undervisning i svenska. Vår specialitet är att anpassa material för elever med läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. Alfamax material används i grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning. Vissa varor kan även beställas av privatpersoner.

I webbutiken finns kortfattad information i text och bild till varje produkt. Alla våra läromedel bygger på samma grundidéer. Du kan läsa mer om oss, våra läromedel, datorprogram och metodikkurser på www.alfamax.se.

När du går runt i webbutiken ser du bilder och texter. Alla blå texter kan du klicka på, för att få mer information. Om du vill se en beskrivning av en vara, klickar du direkt på bilden.

Läs gärna följande information innan du börjar:

Tekniska krav
Du behöver använda en modern webbläsare som har stöd för Javascript och Cookies. Testa din webbläsare här.

Månadens erbjudande:

Beställ valfria delar ur Tre Läsvärldar och få en pärm till arbetsbladen utan extra kostnad.

Elevens läsförståelse följs upp med arbetsblad, diskussionsfrågor och laborativa övningar.

För mer information se Lättlästa böcker.